Proces analyse voor hogere energie-efficiƫntie

Er werden verscheidene analyse en simulatie modellen ontwikkeld voor algemeen gebruik, dan wel voor specifieke opgaven voor een groot aantal toepassingen waaronder:

  • simulatiemodel van een klassieke multi-fuel elektriciteitscentrale;
  • berekening en optimalisatie van restgas verbrandingsprocessen en oxyfuel toepassingen;
  • opstartprocedures voor hoogtemperatuur procesovens;
  • thermisch gedrag van hoogtemperatuur thermische behandelingsovens en optimalisatie van de operationele procedures;
  • gebruik van frequentiegeregelde aandrijvingen (VSD) voor besparen van elektriciteit bij ventilatoren, pompen en compressoren; 
  • berekening van het aandrijfvermogen bij ventilatoren, pompen en compressoren en van de energieterugwinning bij expansieturbines;
  • simulatiemodel van het verbrandingsproces, van het warmtewisselaars netwerk in het rookgaskanaal en van de water-stoomcyclus van een grootschalige STEG centrale van de nieuwste generatie. 

Beveiligde download

Gelieve uw gegevens in te vullen alvorens dit document te downloaden.

Naam (*)  
Bedrijf (*)  
E-Mail (*)    
Print