Pinch analyse software

Pinchco heeft unieke innovatieve algoritmen ontwikkeld voor pinch analyse met crisscross optimalisatie “prior to design” en design modules op basis van inzicht in het gedrag van warmtenetwerken.  Verschillen in warmteoverdracht worden optimaal geëxploiteerd om het warmtewisselaars oppervlak te verkleinen; bovendien wordt het ontwikkelen van een optimaal design niet langer door  “topology traps” verhinderd.

‘Heatit’ is een pinch analyse pakket, steunend op nieuwe algoritmen voor pinch analyse met crisscross optimalisatie “prior to design” met het oog op het minimaliseren van het nodige warmtewisselaars oppervlak. Het programma genereert  ook een optimale data set als input voor design modules.

‘Designit’ is een warmtewisselaars netwerk design programma steunend op nieuwe inzichten in de kenmerken van warmtenetwerken. Studie van een groot aantal representatieve litteratuurvoorbeelden toont aan dat met crisscross optimalisatie prior to design ”topology traps” die het design van optimale netwerken verhinderen kunnen worden voorkomen en dat de nieuwe benadering toelaat kostenefficiëntere netwerken te ontwikkelen.  De nieuwe inzichten worden ook ondersteund door toepassingen in de praktijk.

Meer over de techniek en resultaten van verschillende studies vindt u hier.

Pinch analyse software

Beveiligde download

Gelieve uw gegevens in te vullen alvorens dit document te downloaden.

Naam (*)  
Bedrijf (*)  
E-Mail (*)    
Print